top of page

Pozyskiwanie wody z powietrza

Obieg wody w przyrodzie.png

Obieg wody w przyrodzie jest genezą powstania naszych generatorów wody

Generator Aqua Now wykorzystuje proces parowania wody, przetwarzając ją w stan ciekły.

Działanie naszej technologii  opiera się na naturalnych procesach pogodowych. 

Działanie technologii

 Aqua Now

Powietrze na strone.png
bottom of page