top of page

Filtracja podstawowa

Proces filtracji wody

1   Demineralizacja wody

2   Mikrofiltracja wody

3   Sterylizacja wody

4   Mineralizacja wody

Woda o zbilansowanych składnikach mineralnych

bottom of page